Lakiluonnos ASP-säästämisen aloittamisesta 15-vuotiaana

ASP-järjestelmää ollaan uudistamassa. Tuoreessa luonnoksessa hallituksen esitykseksi laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 §:n muuttamisesta esitetään, että 15 vuotta täyttäneetkin voisivat ryhtyä asuntosäästäjiksi silloin kun säästettävät varat ovat omalla työllä ansaittuja. Ajatuksena on parantaa nuorten asemaa asuntomarkkinoilla. Mutta voiko ASP-säästämisen aloittamisesta varhain olla joissain tapauksissa nuorelle itselleen haittaa nykyisin ASP-säästämisen ehdoin, jos hän säästää asuntoa varten pidemmän aikaa? Lakiluonnoksessa kerrotaan lakiuudistuksen taustalla olevan pyrkimyksen edistää nuorten mahdollisuutta jo hyvissä ajoin varautua tulevan ensimmäisen asuntonsa rahoittamiseen sekä edistää pitkäaikaista asuntosäästämistä:

”…nuori voisi jo hyvissä ajoin varautua tulevan ensimmäisen omistusasuntonsa rahoittamiseen.”

”…järjestelmällä pyritään edistämään nimenomaan omatoimista ja pitkäaikaista asuntosäästämistä. Jos nuori pystyy tällaiseen säästämiseen, sujuu mitä suurimmalla todennäköisyydellä lainanhoitokin sitten ongelmitta.”

Lakiluonnoksen perusteluosassa esitellään sitä, kuinka ASP-järjestelmä mahdollistaisi nuorille säästämisen edellytysten ja tulojensa mukaisesti, koska ASP-järjestelmässä voi varsin vapaasti päättää säästettävät summat, ja jättää talletuseriä halutessaan väliinkin:

”Kun ASP-tili avataan, sopivat pankki ja asiakas talletuserien määrästä ja suuruudesta. ASP-tilille tulee tallettaa vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä 150 – 3 000 euroa. Talletuserien määrää ja suuruutta voidaan talletusaikana muuttaa ja voidaan myös sopia, että talletuserä- tai eriä jätetään väliin. Koska nuorten tulot voivat vaihdella paljonkin, tällainen ASP-järjestelmän joustavuus mahdollistaa sen, että nuori voisi säästää ASP-tilille kulloinkin omien edellytystensä ja tulojensa mukaisesti.”

Nykyisen lakiluonnoksen perusteluosasta on jäänyt kertomatta yksi hyvin olennainen asia. Vaikka ASP-talletuksia voi tehdä joustavasti, ja kannustamaan useamman vuoden säästämistä, ASP-laissa on myös takarajakannustin, joka kannustaa siihen, että ASP-säästämistä ei kannata aloittaa selvästi yli viittä vuotta asunnonostoa ennen. Saman säännön johdosta talletuserien ASP-tilille kannattaa olla niin suuret, että reilussa viidessä vuodessa asunnonosto olisi mahdollista.  ASP-lain 7.1 §:ssä on nimittäin säädetty, että pankki maksaa lisäkorkoa vain tietyn säästöajan osalta. Lain mukaan:

rahalaitos suorittaa talletukselle tallettamisen aloittamisvuodelta ja tämän jälkeen enintään viideltä kalenterivuodelta lisäkorkoa”.

Sen jälkeiseltä ajalta lisäkorkoa ei kerry. Asia voi olla merkityksellinen etenkin juuri nuorten kannalta, koska heillä ei välttämättä ole edellytyksiä säästää kovin suuria talletuseriä käyttäen. Alle 18-vuotiaat saavat tallettaa ASP-tilille lakiluonnoksen mukaan vain ansiotulojaan, ja harvalla alle 18-vuotiaalla säästettävissä olevat ansiotulot ovat kovin korkeita. Tästä seuraa se, että mahdollisesti aika moni nuori saattaisi kohdata sen tilanteen, että riittävät säästöt eivät ole kasassa eikä asunnon osto ole mahdollista ASP-säästämisen aloittamisesta seuraavan viidennen vuoden loppuun mennessä, johon lisäkoron maksu kuitenkin jo päättyy.

Mitä tämä sitten tarkoittaa käytännössä? Havainnollistan asiaa kuvitteellisella esimerkillä. Nuori 15-vuotias nuori ASP-tallettaja aloittaa säästämisen joulukuun lopussa vuonna X tallettaen 150 euroa, ja jatkaa säästämistä joustavasti ja rauhalliseen tahtiin keskimäärin 300 euron vuosittaisin talletuksin reilun 5 vuoden ajan aina vuoden loppuun asti. 20-vuotiaana hänellä on säästöjä kasassa yhteensä 1650 euroa. Tämän jälkeen hän alkaa alkaa tehdä osa-aikatyötä opiskelun ohessa ja jatkaa säästämistä 1000 eurolla per vuosineljännes (4000 euroa per vuosi) seuraavien viiden vuoden ajan, kunnes 25-vuotiaana saa vakituisen työpaikan ja ostaa asunnon. Kasassa on 21650 euroa, jolla hän rahoittaa omarahoitusosuutensa asuntoon. Hän selvittää tällöin, paljonko korkoa on yhteensä 10 vuodessa keskimäärin kertynyt. Tällaisen nuorena 15-vuotiaana ASP-säästämisen aloittaneen saama kokonaiskorko ASP-säästöilleen on lähellä 1 prosenttia, vaikka sopimus olisi tehty parhain mahdollisin ehdoin 1 prosentin peruskorolla ja 4 prosentin lisäkorolla. Joka vuodelta on kyllä juossut 1 prosentin veroton peruskorko, mutta viimeisen viiden vuoden aikana säästetty 20 000 euron summa on koko ajan ollut lisäkorotonta, koska lisäkoron juokseminen lakkasi sopimusehtojen mukaan 20-vuotiaana. Myös aiemmin säästetyn 1650 euron osalta lisäkoron kertyminen on lakannut 5 vuotta sitten. Sille ehti kertyä lisäkorkoa joustavasta säästötavasta johtuen vain noin 160 euroa. Jos hän olisi aloittanut säästämisen vasta 20-vuotiaana, olisi lisäkorkoa kertynyt 20 000 euroa säästämällä samoilla ehdoilla viimeisen 5 vuoden aikana yhteensä noin 2210 euroa.

15-vuotiaana ASP-tallettamisen aloittanut saisi siis esimerkkitapauksessa noin 2050 euroa vähemmän lisäkorkoa kuin 20-vuotiaana ASP-tallettamisen aloittanut ja kuitenkin yhtä lailla 25-vuotiaana ensiannon ostava, vaikka molemmat ovat 20 vuoden ikävuoden jälkeen säästäneet täsmälleen yhtä paljon rahaa ASP-tilille. Esimerkkitapauksessa 15-vuotias siis menettäisi huomattavan määrän tuottoja, jos hän aloittaisi säästämisen joustavasti ja pienehköin talletuserin jo 15-vuotiaana, mutta hankkii asunnon vasta 25-vuotiaana.

Esimerkkitapauksessa tosin ASP-tallettajan kannalta olisi ollut järkevää esim. 20-vuoden iän tienoilla purkaa 15-vuotiaana tehty ASP-sopimus (saaden 1 prosentin koron sopimuksen purun yhteydessä talletuksilleen) ja tehdä tilalle  uusi ASP-sopimus (vaikka heti edellisen sopimuksen purun jälkeen), jonne olisi heti uuden sopimuksen solmimisen myötä sijoittanut mahdollisimman suuren potin edellisen sopimuksessa kertyneistä varoista (talletusten sallittu enimmäismäärä on 3000 euroa per kvartaali). Lisäkoron kertymisen reilun viiden vuoden määräajat alkaisivat nimittäin aiemman ASP-sopimuksen lakkauttamisen ja uuden ASP-sopimuksen solmimisen myötä alusta.

Yksi vastaus artikkeliin ”Lakiluonnos ASP-säästämisen aloittamisesta 15-vuotiaana”

  1. Helsingin Sanomat on julkaissut 16.10.2015 jutun, jossa tuodaan esiin samoja asioita kuin mitä tässä blogikirjoituksessa käsiteltiin. Helsingin Sanomien analyysi on otsikoitu: ”Asp:n ehdot mutkistuvat, tiliä ei kannata avata 15-vuotiaana”. Jutun ingressitekstissä todetaan: ”Lisäkoron saa vain reilulta viideltä ensimmäiseltä vuodelta, eli säästäminen kannattaa tehdä nopeasti ja suurilla summilla”. Helsingin Sanomien juttu aiheesta on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteesta http://www.hs.fi/talous/a1444891394142

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *