Elinkustannusindeksi & vuokrat

Elinkustannusindeksillä pyritään seuraamaan elinkustannusten kehitystä. Kyseistä indeksiä käytetään paitsi tilastollisena indikaattorina, myös esimerkiksi vuokrien muutosperusteena osassa asuntojen vuokrasopimuksista. Nykyinen elinkustannusindeksi alkaa vuodesta 1951, jolloin sen lukemaksi on valittu 100. Indeksi on kohonnut sen jälkeen joka vuosi vuoteen 2014 asti, ja vuokrat samoin. Vuonna 2015 tapahtui kuitenkin käänne. Elinkustannusindeksin  vuosikeskiarvo nimittäin laski vuonna 2015, ensimmäistä kertaa tämän indeksin historiassa. Vuoden 2014 lukemasta 1910 indeksi laski 0,21 prosenttia lukemaan 1906.

Elinkustannusindeksi ja vuokrien kehitys vuosina 1970-2015

Asumisen kustannukset ovat merkittävä osa elinkustannuksia, ja näihin tilastoihin liittyykin jonkin verran keskinäistä riippuvuutta.Seuraavassa kuvassa on kuvattu elinkustannusten ja vuokrien kehityksestä vuoden 1970 jälkeen. Indeksin lukemaksi on vuodelle 1970 valittu kuvaan lukema 100 (eli kuvaa laadittaessa indeksin aloitusvuotena ei ole käytetty vuotta 1951, josta indeksointi Tilastokeskuksella alkaa).

Elinkustannusten ja vuokrien kehitys vuosina 1970-2015
Elinkustannusten ja vuokrien kehitys vuosina 1970-2015

Jos samaa tilastoa katsotaan kuva  logaritmiselle asteikolle vaihtaen, havaitaan, että 1990-luvun vaihteeseen asti elinkustannukset kasvoivat nopeasti. Vuokrien kehitys oli vuosina 1970-1987 maltillisempaa, mutta vuosina 1988-2015 vuokrien kasvun trendi on ollut kulmakertoimeltaan elinkustannusindeksiä jyrkempi. Toisin sanoen vuodesta 1988 lähtien vuokrat ovat kasvaneet elinkustannusindeksiä nopeammin.

Vuonna 2010 vuokraindeksi saavutti elinkustannusindeksin (on syytä muistaa, että tässä  indeksin aloitusvuotena on käytetty vuotta 1970) ja on sen jälkeen noussut jo sitä korkeammalle.Elinkustannusten ja vuokrien kehittyminen vuosina 1970-2015 logaritmisella asteikolla kuvattuna

Elinkustannusten ja vuokrien kehittyminen vuosina 1970-2015 logaritmisella asteikolla (10-kantainen) kuvattuna

Molemmat kuvat perustuvat Tilastokeskuksen elinkustannusindeksiin sekä  asuntojen vuokria koskevista tilastoista löytyviin lukuihin. Esitetyssä muodossa näitä tilastoja ei Tilastokeskuksen sivuilta sellaisenaan löydy. Kuvia luotaessa on molempien tilastojen osalta vuoden 1970 indeksiluvuksi muutettu tosiaan lukema 100, ja laskettu kehitys sen indeksilukeman pohjalta. Koska Tilastokeskus ei ole julkaissut vuokraindeksiä kuin vuoteen 2008 asti, on vuokraindeksin luvut vuosilta 2009-2015 laskettu Tilastokeskuksen julkaisemien vuokrien vuosittaisten prosentuaalisten muutostietojen pohjalta.

Mitä elinkustannusindeksin lasku tarkoittaa vuokrien kehityksen kannalta?

Vanhojen asuntojen vuokrien päivitysten kannalta elinkustannusindeksin lasku voi tarkoittaa ainakin sitä, että nyt saattaa olla merkitystä sillä, mitä vuokrasopimuksessa lukee vuokrien indeksitarkistuksista. Osassa vanhoista vuokrasopimuksista vuokra saattaa olla sellaiset ehdot, että elinkustannusindeksin laskettua myös vuokra voi alentua, kun taas osassa edes elinkustannusindeksiin sidotuista vuokrasopimuksista vuokra ei välttämättä alene edes kyseisen indeksin laskiessa.

Sijainnin ohella vuokrien suuruuteen vaikuttaa muun muassa asunnon ikä (ja kunto). Uudemmista asunnoista peritään yleensä vanhempia korkeampaa vuokraa.  Keskimääräiset vuokrat muuttuvat paitsi vanhojen asuntojen vuokrankorotuksien ja uudelleen vuokrausten kautta, myös vuokra-asuntomarkkinoille tulevien uusien vuokra-asuntojen (sekä vuokra-asuntopoistuman) myötä. Tässä käsitelty elinkustannusindeksi on käytössä osassa vuokrasopimuksista, mutta monenlaisia muitakin vuokranmuutokseen liittyviä ehtoja vuokrasopimuksissa esiintyy erilaisilla vuokranantajilla,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *